תקנון

פרטי העסק:

מיכל עגני, רחוב ארבל 42, כרכור. מיקוד: 3706438. טלפון: 054-3178890
תקנון:
האתר נמצא בכתובת wordpress-536554-2759004.cloudwaysapps.com באתר ישנה חנות וירטואליים ונמכרים בו מוצרים ושירותים פיזיים, דיגיטלייים ופרונטליים.

תקנון האתר:

באתר ישנם מוצרים ושירותים פיזיים, דיגטליים ופרונטליים.

רשאים לבצע רכישות באתר אנשים בגילאי 18 ומעלה. כל מי שמבצע או מעונין לבצע פעולה באתר מצהיר ומתחייב כי היא מודע לתקנות האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לה/ו או למי מטעמם כל טענה ואו תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלת האתר ואו מפעיליו ואו מי מטעמם. פעולה באתר, משמעה כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא ישמר במאגר בית העסק ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

ביטול עסקה:

מוצרים פיזיים:

במקרה של ביטול עסקה של מוצרים פיזיים, ספרים, קלפים וכדומה, תקופת ביטול הרכישה אפשרית מיום הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת המוצר לבית העסק, כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם.

למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לבית העסק, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.

אם קבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לבית העסק לכתובת: ארבל 42, כרכור. חשוב לציין כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה לבית העסק.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבית העסק באריזתו המקורית שלם ו/או ללא פגיעה ואו ללא נזק ואו פגם ואו קלקול מכל מין וסוג שהוא.

במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, בית העסק יעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי ולא בבית העסק.

מוצרים / שירותים פרונטליים:

במקרה של ביטול עסקה של מוצרים פרונטליים, כגון סדנא, קורס, תכנית ליווי או אירוע (להלן השירות), תקופת ביטול הרכישה אפשרית בתוך ארבע עשר ימים מיום עשיית העסקה, בתנאי שהביטול כאמור יעשה לפחות שבועיים קודם למועד שבו אמור להתקיים השירות ובניכוי דמי הרשמה על סך 250 ₪.
ביטול במהלך השבועיים שלפני תחילת השירות יזכה ב 50% ממחיר הקורס.
לאחר תחילת השירות אין החזר על ביטולים.

מוצרים / שירותים פרונטליים:

מוצרים/שירותים דיגיטליים יסופקו מיד בתום הרכישה באשראי והתשלום.

אחריות בית העסק היא על שלמות ואמינות התכנים באתר ועל אספקת חומרי הלימוד כנדרש.

ביטול הרשמה לקורס דיגיטלי אפשרי עד 48 שעות לאחר הרכישה. עד למועד זה, יינתן זיכוי בניכוי 5% מערך הרכישה. לאחר מועד זה לא יינתן זיכוי בגין ביטול רכישה.

הנרשמים לשירותים דיגיטליים או פרונטליים נכנסים לרשימות התפוצה ויקבלו מעת לעת דיוורים ועדכונים במייל.

 

תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. וכמו כן לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי MP3, MP4 – וידיאו, PDF וכדומה)

מבלי לגרוע מהאמור לעין במידה וגורמים ואו אירועים שאינם בשליטת בעלת האתר ואו מפעיליו יעכבו או ימנעו את קיום מכירת מוצרים באופן מלא או באופן חלקי ובדרך כלשהי ואו את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו/או אם יפגעו תקלות במשוב ואו במערכת הטלפון ואו כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ואו אם בשל פעולות איבה ואו שביתה ואו השבתה ואו גיוס מילואים בהיקף מיוחד ואו כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ואו יפגע תהליך רכישת המוצרים ואו אספקת המוצאים ואו אם יחולו שינויים בשיעורי המס ואו היטלים החלים על המוצאים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי בית העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

מדיניות פרטיות:

כל הנתונים הנמסרים על ידי הלקוח/ה (להלן: הלקוח) נמסרים מרצונו הפרטי. הלוקח מסכים כי נתונים אלו יישמרו ויעשה בהם שימוש אך ורק למטרות רישום לאתר ושימוש בתכניו, כולל שליחת מידע הרלוונטי לפעילות האתר ולשימוש בתכניו. לא ייעשה בנתונים אלו שימוש מעבר לכך, ובוודאי שלא יימסרו לצד שלישי כלשהו.

אחריות

אחריות בית העסק היא על סיפוק המידע והתוכן ועל הספקת חומרי הלימוד כנדרש בלבד.

אנו לא יכולים להבטיח לך תוצאות כלשהן או הכנסות מסוימות בעקבות השימוש בתכנים, בקורסים וברעיונות שלנו, כיוון שהתוצאות תלויות בך ובמה שתבחרי לעשות או לא לעשות. שום דבר בדפים אלו או באתר אינו הבטחה לתוצאות או הכנסות מסוימות ואנחנו לא מתיימרים לספק מידע ויעוץ כלכלי, משפטי, רפואי, עסקי כזה או אחר.

דילוג לתוכן